Algemene Voorwaarden

1. GELDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. De Retabo Webshop wordt beheerd door Hoogstudentenvereniging Retabo (hierna: "Retabo", "wij/ons"). Hoogstudentenvereniging Retabo is statutair gevestigd te Mechelen, Zandpoortvest 20 (2800). Retabo is per mail te bereiken via steffibollen@hotmail.com of via de facebookpagina "Hoogstudentenvereniging Retabo".

Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Retabo en van de gebruikers van de Retabo Webshop (hierna: "de Klant", "u/uw") m.b.t. de producten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop "afrekenen" aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de Retabo Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Retabo. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Retabo kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden

2. SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

2.1 De presentatie van onze producten in de Retabo Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

2.2 De bestelprocedure in de Retabo Webshop bestaat uit de volgende stappen:

 • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Toevoegen aan winkelwagen" in een elektronisch winkelwagentje verzamelen. Vanuit het winkelwagentje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop "Afrekenen".
 • Vervolgens kan u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de Retabo Webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
 • Daarna kiest u waar u de levering wenst. U kunt kiezen voor thuislevering of een afhaalpunt. De verzendkost bedraagt steeds €9,99.
 • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop "Bestel en betaal veilig" wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 5). Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop "Bestel en betaal veilig" heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in "Mijn Account".

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

2.3 Retabo heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de Retabo Webshop
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • bij overmacht;
 • wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

3. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

4. LEVERING

4.1 Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Retabo Webshop de levering toestaat, nl. België.

4.2 U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in een afhaalpunt of thuislevering.

Afhaling in een afhaalpunt:

U kunt uw bestelling voor €9,99 laten leveren in een afhaalpunt van uw keuze (Bpost, België) en deze zelf ophalen nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling werd geleverd. Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze termijn zal deze naar ons teruggestuurd worden en zullen wij u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde bestelling.

Levering naar een adres:

Voor klanten in België:

Bij een bestelling betaalt u €9,99 verzendkosten voor een thuislevering.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop "Bestel en betaal veilig" en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

4.3 Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4.4 Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer vijf tot zeven werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn. Let wel, levertermijn kan oplopen tot 60 dagen na het ontvangen van de bestelling . U kunt de status van uw bestelling opvolgen via uw account in "Mijn Account". Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.5 Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos herroepen door contact op te nemen met ons.

Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen.
Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie punt 6 i.v.m. retourbeleid).

5. PRIJS EN BETALING:

5.1 De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Retabo behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten of menselijke fouten) recht te zetten. De prijzen van de Retabo Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

5.2 Wij rekenen €9,99 verzendkosten aan voor de levering van een bestelling aan huis.

5.3 De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de Retabo Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat (zie FAQ voor meer uitleg). Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

5. RETOURBELEID:

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 60 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan steffibollen@hotmail.com

Onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u voldoende heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 60 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar Grotestraat 132, 3850 Wijer.

De kosten voor het terugzenden zijn steeds voor de klant. De herroepingstermijn verstrijkt 60 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen.

U mag de producten tijdens de herroepingstermijn enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij raden u dan ook aan, bij het passen van de producten, de eventuele, originele prijskaartjes niet te verwijderen, hygiënestickers of hygiënesluitingen niet te openen of te verwijderen, en om de producten niet te gebruiken of te beschadigen.

Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt Retabo zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

6.2 Voor klanten in België:

U kunt de producten door middel van een retourdocument terugsturen naar Retabo. De kosten van de retour zijn uitsluitend voor rekening van de klant. De terugbetaling van de producten zal vervolgens gebeuren op de rekening waarmee de bestelling betaald is.

U kunt een retourzending doen via Bpost (voor klanten in België). Verpak de artikelen in de originele verpakking, plak na aankoop het nieuw retourlabel over het verzendlabel en breng je retourzending naar een Bpost parcelshop (voor klanten in België).

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

7. GARANTIE:

7.1 Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij Retabo heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7.2 In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

 • voor normale slijtage van het product
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Retabo aangewezen derde
 • bij commercieel gebruik.

7. AANSPRAKELIJKHEID:

8.1 Gebruik van de Retabo webshop:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Retabo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Retabo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Retabo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

Retabo is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Retabo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Retabo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Retabo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.2 Algemeen over de aansprakelijkheid van Retabo:

Retabo is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Retabo is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

8.3 Gebruik van materiaal van de Retabo Webshop:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Retabo kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de producten, diensten, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

9. TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

10. PRIVACY

Retabo erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder "Privacy". Bij het gebruik van de Retabo Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de Retabo Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

11. CONTACTGEGEVENS

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij ons Support team.

Mail naar steffibollen@hotmail.com

U bereikt ons Customer Support team van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 14 november 2023.

© 2023 Hoogstudentenvereniging Retabo
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.